Nowości
 
Strona główna

                                       REKRUTACJA  UZUPEŁNIAJĄCA

Lista  kandydatów  zakwalifikowanych  i  niezakwalifikowanych  w  postępowaniu  uzupełniającym  

zostanie podana  do  publicznej  wiadomości  w  przedszkolu  dnia  07.08. 2017r.  o  godz. 12.00. 

Rodzice  dzieci  zakwalifikowanych  zobowiązani  są  do  podpisania  potwierdzenia  woli  do  dnia  

10  sierpniaktóre  jest dostępne na  stronie  internetowej (Załącznik nr 4).

                                

Lista  dzieci  przyjętych  i  nieprzyjętych  będzie  podana 11 sierpnia o godz. 12.00.  

Rodzice  dzieci  przyjętych zobowiązani  są  do  podpisania  umowy  cywilno-prawnej, 

dostępnej  na  stronie  internetowej ( Załącznik  Nr 5).  

REKRUTACJA  UZUPEŁNIAJĄCA
Lista  kandydatów  zakwalifikowanych  i  niezakwalifikowanych                               w  postępowaniu  uzupełniającym  zostanie podana  do  publicznej  wiadomości  w  przedszkolu  dnia  07.08. 2017r.  o  godz. 12.00. Rodzice  dzieci  zakwalifikowanych  zobowiązani  są  do  podpisania  potwierdzenia  woli  do  dnia  10  sierpnia, które  jest dostępne na  stronie  internetowej (Załącznik nr 4).
                                    
Lista  dzieci  przyjętych  i  nieprzyjętych  będzie  podana 11 sierpnia o godz. 12.00. Rodzice  dzieci  przyjętych  zobowiązani  są  do  podpisania  umowy  cywilno-prawnej, dostępnej  na  stronie  internetowej ( Załączn  
                    REKRUTACJA  UZUPEŁNIA

Prowadzenie strony: Grażyna Ostrowska