Nowości

Przedszkole Samorządowe nr 6
ul. T. Króla 3
27-600 Sandomierz
tel. (15) 832-47-56

 

Adres e-mail

 

przed6@um.sandomierz.pl

 

Inspektor Ochrony Danych

 

iod@cuw.sandomierz.eu

 
Strona główna
     
Serdecznie witam  Was  kochane Przedszkolaki.
Dzień Dziecka już tuż, tuż  więc naszym Milusińskim życzenia 
składam: dużo radości, serdeczności, miłego spędzania czasu
mimo, że epidemia ogranicza, zdrowia i uśmiechu każdego dnia .
 Zapraszam do naszego przedszkola 1 czerwca 2020 w poniedziałek                      
      od 13:00 -16:00  po upominek z okazji Dnia Dziecka. 

Króliczek z okienka poda Wam prezencik.

Upominek sponsorowany z funduszy Rady Rodziców. 

Przy odbieraniu prezentu prosimy o stosowanie się do wytycznych GIS.


                                                          Buziaki przesyła Dyrektor i Wasze Panie

Lista przyjętych do Żłobka  z projektu  "Utworzenie Żłobka na terenie Gminy Sandomierz"

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA SANDOMIERZA

Szanowni Państwo,

Drodzy Rodzice

 

Okres walki z pandemią COVID – 19 i związane z nią obostrzenia w życiu codziennym są dla Nas wszystkich czasem trudnym i wymagającym.

Wychodząc na przeciw Państwa oczekiwaniom w celu przywrócenia działalności przedszkoli zwróciłem się do: Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Sandomierzu, Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty, Wojewody Świętokrzyskiego, związków zawodowych zrzeszających nauczycieli na terenie Gminy Sandomierz, a przede wszystkim do dyrektorów przedszkoli  z prośbą o opinie w tej sprawie.

W oparciu o otrzymane stanowiska podjąłem decyzję o otwarciu na terenie Gminy Sandomierz publicznych przedszkoli dopiero z dniem 25 maja 2020 roku.

Decyzja ta podyktowana jest przede wszystkim troską o bezpieczeństwo Państwa dzieci oraz nauczycieli i pracowników administracji w przedszkolach. Ponowne otwarcie powyższych instytucji w aktualnym reżimie sanitarnym wymaga starannego przygotowania. Gmina Sandomierz musi m.in. dokonać zakupu środków ochrony osobistej dla pracowników tj. maseczek, przyłbic, rękawiczek, fartuchów, przeszkolić pracowników, utworzyć pokoje izolacji oraz dokonać dezynfekcji całych budynków. Wszystkie te działania podejmuję aby zapewnić maksimum bezpieczeństwa Państwa dzieciom oraz pracownikom placówek oświatowych. Organ prowadzący mając na względzie aktualne przepisy prawne w tym zakresie musi spełnić określone warunki i wypracować specjalne procedury bezpieczeństwa, które będą musiały być przestrzegane przez Państwa, dzieci jak również pracowników przedszkoli. Spełnienie wszystkich wymogów zawartych w wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego wymaga dużej rozwagi i jest czasochłonne. Do najistotniejszych zadań do spełnienia w tej materii należy:

 1. dokonanie zmian w pracy placówek przedszkolnych jak i poszczególnych grup dzieci;
 2. zapewnienie środków higienicznych;
 3. dokonanie reorganizacji pracy bloków żywieniowych;
 4. usunięcie rzeczy z budynków zwiększających ryzyko zakażenia;
 5. dokonanie dezynfekcji placów zabaw itp.

W celu skutecznej ich realizacji niezbędne jest współdziałanie Państwa i pracowników przedszkoli. W związku z tym przedstawiam Państwu „procedurę bezpieczeństwa na terenie placówki, dotyczącą ochrony przed koronawirusem” celem zapoznania się, ponieważ przestrzeganie jej przez wszystkich będzie miało ogromny wpływa na poczucie bezpieczeństwa Państwa dzieci mogących skorzystać z oferty przedszkoli od 25 maja 2020 roku.

Jestem przekonany, że moja decyzja spotka się z Państwa zrozumieniem. Tylko razem działając będziemy mogli zapewnić bezpieczeństwo dzieciom w tym szczególnym i niebezpiecznym dla Nas czasie.

  

                                                                                                                                                                                                            Z wyrazami szacunku

                                                                                                                                                                                                             Burmistrz

                                                                                                                                                                                                             Miasta Sandomierza    

 

Załączniki do pobrania :

Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola

Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka z żłobka

Procedura Przedszkola/Żłobka 

Ankieta epidem. przedszkole/żłobek

Zgoda Rodziców

oświadczenie rodziców

wytyczne dotyczące dzieci do 3 lat

wytyczne dla przedszkoli....

wytyczne przeciwepidemiczne

WAŻNE!


               [INFORMACJA DO POBRANIA]        [ZARZĄDZENIE DO POBRANIA]

   

 

 

 

 

 

Prowadzenie strony: Grażyna Ostrowska